torstai 19. helmikuuta 2015

Kesätöihin...

Kunnan kesätyöpaikat on pistetty hakuun. Systeemi on kokenut joitakin muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Hyvää on se, että nyt kunnan kesätyöpaikat haetaan yhdestä paikasta aiemman kahden sijasta. Hyvää on sekin, että haku tapahtuu nyt  oleellisesti aiemmassa vaiheessa kevättä kuin ennen.

Sekin on hyvä muistaa, että koko järjestely oli katkolla, kun toimintansa lopettaneelta Revontulisäätiöltä käytämättä jääneet eurot on käytetty loppuun. Hienoa on, että nuorisovaltuuston sekä nuorisotakuutytöryhmän työn tuloksena rahat löytyivät ainakin vuosille 2015 - 17. Kesätyöpaikka on monille nuorille se ensimmäinen työkokemus ja kunnan paikat ovat kiinnostaneet: viime vuonna hakijoita oli yli 70 ja töitä löytyi 40 nuorelle. Nyt liikutaan samoissa mitoissa. Niin ja vielä se, että yritysten kesätyötuki nuorten työllistämiseen tulee haettavaksi myöhemmin.

Ja seuraavassa nuorten kesätyöryhmän laatima hakuilmoitus, jonka perusteella toimitaan:

"Nuorten kesätytöpaikkoja voivat hakea inarilaiset 15 - 25 -vuotiaat peruskoulunsa päättäneet opiskelijat tai peruskoulunsa toukokuussa 2015 päättävät oppilaat. Työtehtävät ovat yhden kuukauden kestoisia ja ne sijoittuvat Inarin kunnan palveluihin seuraavasti:

- kirjasto (Ivalo tai Inari)                                                4
- liikuntapalveluyt (uimakoulut, urheilukentät)             6
- kulttuuripalvelut                                                           3
- nuorisotyö (nuorisotilat 3, viestintäpaja 7)                 10
- päivähoito                                                                     5
- ruokapalvelut (Ruokapalvelu liikelaitos)                     2
- kiinteistönhoito (Inari Kiinteistöt oy)                          2
- ympäristönhoitotyöt (tekninen osasto)                         4
- vanhustyö (Männikkö ja Koivikko)                             3
- kehitysvammaistyö (toimintakeskus, Kaamosranta)   2

Etusija valinnoissa annetaan niille nuorille, jotka eivät ole aiemmin olleet kunnan kesätyössä. Kesätyöpaikkoihin valitaan yksi nuori samasta perheestä/perhekunnasta. Näiden linjausten avulla kesätöistä saatava sekä taloudellinen että kokemuksellinen hyöty jakaantuu useamman perheen/perhekunnan sekä nuorten kesken. Palkkauksessa noudatetaan ns. kannustelisän periaatteita.

Hakemukset sijoituspaikkatoiveineen toimitetaan sähköpostitse tai kirjeitse perjantaihin 27.3.2015 klo 15.00:een mennessä osoitteella tuula.sarajarvi@inari.fi tai Inarin kunta, Työllisyysasiat/Tuula Sarajärvi, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo (kuoreen kesätyöpaikka). Lisätietoja Tuula Sarajärvi, 040 - 1706867.
......................................................

Että näin. Eikun hakemaan....

Skoeoe


Ei kommentteja: