keskiviikko 7. joulukuuta 2016

"Lappi vapaaksi - vapaa Pohjola" -tilinpäätös III (Julkilausuma)Tässä tulee mainion ”Lappi vapaaksi” yhteistyöhomman viimeinen varsinainen blogipäivitys eli tilinpäätös III. Erilaisten kohtaamisten ja erityisesti Arabian nuorisotalolla käydyn keskustelun pohjalta Pohjosen Vinkkelin osapuolet ovat sorvanneet seuraavan julkilausuman. Painavaa tekstiä…

JULKILAUSUMA

Pohjosen Vinkkelin yhteistyörengas (Saamelaiskäräjien ja Tornion nuorisoneuvostot sekä Inarin nuorisovaltuusto) teki yhteisen vaikuttamismatkan pääkaupunkiseudulle 24. – 26.11.2016 ja lausuu seuraavaa:

Me kiitämme/huomioimme kaikkia tahoja, jotka osoittivat kiinnostuksensa Lapin ja saamelaisnuorten asiaan;

Me painotamme, että Lappi ja Barentsin pohjoinen alue ovat luonnostaan kansainvälisiä alueita, joiden elinvoimaisuus tulee luontevasta ylirajaisesta yhteistyöstä;

Me korostamme, että Lappi on voimavara koko Suomelle. Lapin kansainvälinen merkitys Suomelle on kiistaton. Kansainvälinen menestyminen vaatii kuitenkin monipuolista elinkeinorakennetta unohtamatta perinteisiä saamelaiselinkeinoja, jotta paikallisten ihmisten hyvinvointi ja elinolosuhteet turvataan;

Me nostamme esiin Tornio-Haaparanta alueen yhteistyön hyvänä käytännön esimerkkinä, jossa koulutuksen, liiketoiminnan ja infrastruktuurin alalla toimitaan yhdessä ennakkoluulottomasti, jotta alueen elinvoimaisuus säilyy ja kehittyy;

Me muistutamme, että saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, jonka perinteinen asuinalue kattaa Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoiset alueet ja Venäjällä Kuolan niemimaan;

Me kannustamme kaikkia osapuolia edistämään yhteisen, rajat ylittävän saamelaiskoulun perustamista Tenojokilaaksoon, missä rajat ylittävä Utsjoki-Sirma-kouluyhteistyö on nähty tärkeäksi keinoksi säilyttää ja elvyttää uhanalaista saamen kieltä;

Me esitämme, että Torniossa kehitetty ns. Keroputaan malli otetaan käyttöön koko maakunnassa. Täten mielenterveyspalveluita kehitettäisiin enemmän kohti matalan kynnyksen palveluita. Kannatamme myös sitä, että hoitomuodoissa painotettaisiin enemmän tasa-arvoista keskustelua ja sosiaalisten taitojen vahvistamista lääkepainotteisen hoidon sijaan. Haluamme myös korostaa, että hoitohenkilökunnan vaihtuvuutta on pyrittävä vähentämään, jotta asiakkaalle voidaan tarjota katkeamaton hoitosuhde koko paranemisprosessin ajaksi;

Me pelkäämme, että saamenkielisten lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden saaminen rajan yli Norjan puolelta heikentyy uuden SOTE-mallin myötä. Painotamme myös sitä, että lasten ja nuorten mielenterveys-palveluiden saavutettavuus on turvattava koko maakunnassa SOTE-uudistuksen yhteydessä;

Me viittaamme FT Tomi Kiilakosken tutkimukseen ”I am Fire but my Environment is the Lighter”, jossa tulee esille, että Barentsin alueen nuorten on kehitettävä kyky lähteä ja tulla toimeen kasvuoloistaan poikkeavassa ympäristössä ja hyväksymme sen, että joudumme tukemaan nuortemme lähtöä;

Me tuomitsemme määrätietoisen keskittämisen politiikan, joka heikentää ajatuksia nuorten paluumuutosta. Keskittämistä painottava yhteiskunta antaa Lapin nuorille viestin siitä, että alue ei tarjoa heille tulevaisuutta. Niinpä toteamme, että koulutuksen vähentämiselle Lapissa on tehtävä loppu. Koulutuksen muutosten täytyy tapahtua koulutuksen sisällön, ei sen lopettamisen tai vähentämisen kautta;

Me otamme ilolla vastaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan esityksen saamelaisten kansallispäivän 6.2. tekemisen kaikkien Suomen koulujen juhlalliseksi teemapäiväksi tietoisuuden lisäämiseksi saamen kielistä, saamelaisten historiasta ja nykypäivän saamelaiskulttuurista;

Me seisomme yhteispohjoismaisen kansalaisuuden luomisen takana. Yhteispohjoismainen kansalaisuus helpottaisi pohjoisten ihmisten arkea, lisäisi liikkuvuutta ja edistäisi taloudellista toimeliaisuutta Lapin alueella. Sen myötä alueen nuorten mahdollisuudet elää halutessaan synnyinseudullaan paranisivat merkittävästi.

POHJONEN VINKKELI

Eemeli Kokkonen, puheenjohtaja Inarin nuorisovaltuusto
Laura Pieski, puheenjohtaja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto
Eetu Miettinen, puheenjohtaja Tornion nuorisoneuvosto

Ei kommentteja: